0

Generel info

 

Ledige boliger

På listen ”ledige boliger” står de boliger, hvor ventelisten er tom eller kun har få ansøgere. Boligerne bliver fortsat tildelt efter ventelisten. Du kan kontakte boligorganisationen, som den ledige bolig tilhører, for at få yderligere oplysninger.

 

Boligønsker

Når du er oprettet som bruger på SydDanskbolig, og din betaling er registreret, kan du skrive dig op til alle de boliger, du ønsker. Hvis dine boligønsker ændrer sig, fx antallet af værelser, beliggenhed eller andet, skal du huske at ændre dette på SydDanskbolig.dk.

 

Svarfrister på tilbud

Det er vigtigt, at du svarer på tilbud inden for svarfristens udløb. Svarfristen står i tilbudsbrevet. Svarer/taster du forkert, skal du omgående kontakte den boligorganisation, som du har modtaget tilbuddet fra. Svarer du for sent, vil din ansøgning blive stillet i bero, og du vil ikke modtage tilbud, før du igen er aktiv. Du kan altid sige nej tak til et boligtilbud, uden at det får nogen indflydelse for din placering på ventelisten.

 

Brugernummer og kodeord

Alle brugere får tilsendt brugernummer og kodeord efter opnotering.

 

Adresseændring

Vær opmærksom på, at hverken postvæsnet eller folkeregistret oplyser om adresseændringer. Husk derfor altid at informere om adresseændringer. Du har også mulighed for selv at foretage en adresseændring m.m. under ”min profil”.

 

Manglende betaling af fornyelsesgebyr

Én gang årligt opkræves ansøgere til familieboliger et fornyelsesgebyr. Såfremt du ikke betaler, fremsendes en påmindelse. Er betalingen herefter endnu ikke sket, vil dit medlemskab blive slettet. Ønsker du senere igen at blive medlem, starter du forfra på ventelisten.

 

Udmeldelse

Ønsker du ikke længere at være medlem, så kontakt din boligorganisation, som stopper opkrævningen. Du kan også blot lade være med at betale fornyelsesgebyret. Hvis du har tilmeldt betalingen til Betalings Service, skal du huske at afmelde betalingen. Vær opmærksom på, at du vil modtage en betalingspåmindelse, som du heller ikke skal betale. Dit medlemskab vil herefter blive slettet.

 

CVR nr.

Boligforeningen Søbo: 72791517

Nordborg Andelsboligforening: 30980212

 

Kontonummer

Boligforeningen Søbo: Sydbank 8010 - 200 45 71

Nordborg Andelsboligforening: Danske Bank 3227 - 4731210829