0

Opnotering

Opnotering

- Hvilke boligtyper vil du skrives op til?

Opskrivning til

Navn*
Efternavn*
Fødselsdato / cpr.nr. *
C/O
Adresse*
Lokal by
Post nr./By*
Land*
E-mail*
Mobil nr.
Fastnet nr.

Oplysninger om husstandens sammensætning:

Antal voksne*
Antal hjemmeboende børn under 18 år

Oplysninger om din opnotering:

Ønsker du at være aktiv søgende?

Kodeord:

Kodeord*
Gentag kodeord*

Betaling

Du kan bruge følgende kort til betaling:

Vær opmærksom på, at ifølge Lov om forbrugeraftaler §18 stk. 13, er der ikke fortrydelsesret ved betaling af gebyr i forbindelse med din bruger på syddanskbolig.dk.

Når du er færdig med at oprette din ansøgning, vil du få dine login oplysninger sendt på mail.
Husk at du skal tilføje dine boligønsker, når din betaling er registreret.

Oplysningsforpligtelse jr. Persondatalovens §28

Vis indhold


Som bruger skal SYDDANSK Bolig oplyse dig om følgende

1. Personoplysninger

Personoplysninger afgivet i forbindelse med oprettelsen som bruger er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven. De omhandlende oplysninger er således: Navn, Fødselsdato, Kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og mailadresse), beboersammensætning i lejemålet samt CPR-nummer. 

2. Dataansvarlige og databehandler

Boligforeningen Søbo, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg, CVR nr.: 72791517

Dine oplysninger videregives til de tilknyttede boligorganisationer for, at du kan få tilbudt en bolig og i forlængelse af dit, ”ja tak” til boligen kan indgå en lejeaftale med den pågældende boligorganisation.

Boligorganisationerne er følgende:

 • Nordborg Andelsboligforening, Mads Clausensvej 45, 6430 Nordborg, CVR nr.: 30980212
 • Boligforeningen Søbo, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg, CVR nr.: 72791517

De tilknyttede IT-leverandører er databehandlere for de tre boligorganisationer  i den periode, hvor dine oplysninger behandles.

Som dataansvarlig har Boligforeningen Søbo og Nordborg Andelsboligforening ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med persondataloven, Boligorganisationerne behandler naturligvis dine oplysninger i fuld fortrolighed. 

3. Formål med indsamlingen

Til formål med indsamlingen af dine oplysninger med undtagelse af cpr-nummer er følgende:

 • Oprettelse af dig som bruger i Syddanskbolig og administrere din opskrivning til en bolig hos en af boligorganisationerne
 • Tilbyde dig en bolig hos en af boligorganisationerne
 • Indgå lejeaftale med dig om en bolig hos en af boligorganisationerne 

Til formål med indsamlingen af dit cpr-nummer er yderligere følgende: 

 • Søgefunktion ved henvendelse om forhold, der vedrører Syddanskbolig.
 • Registrere din indflytning og dermed tilmelde lejemålet hos en el, tv, vand og varme leverandør med henblik på levering af el, tv, vand og varme.
 • Udbetale dit eventuelt tilgodehavende hos din boligorganisation via Nemkonto.
 • Kommunikere med offentlige myndigheder om nødvendigt, herunder Udbetaling Danmark
 • Søge oplysninger om din nye adresse hos folkeregistret i forbindelse med en fraflytning, hvis du ikke selv har oplyst den.
 • Fremsende information via E-boks. 

4. Rettigheder for dig som registreret

Persondata loven giver dig som registreret følgende rettigheder: 

 • Ret til at bliver orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§28 ), som er opfyldt ved nærværende.
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk(§ 31).
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37). 

Såfremt du har afgivet samtykke til behandling og videregivelse af dit cpr-nummer, gøres du herudover opmærksom på følgende: 

 • Der er tale om et frivilligt samtykke, hvilket betyder, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med persondatalovens §38 og dermed få slettet dit cpr-nummer ved at kontakte Syddanskbolig og din boligorganisation.
 • Hvis du ikke har givet samtykke, er det ikke muligt for din boligorganisation at varetage dine interesser bedst muligt, og du vil selv skulle varetage en række opgaver på anden vis.

Du kan læse mere m persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger hos:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

Mere om dine valgmuligheder

 • Familiebolig

  Familieboliger udlejes til unge, singler, par, børnefamilier og ældre - Kort sagt til alle.

  Prisen for at blive opnoteret til familieboliger er 100,- kr. Du skal betale et gebyr på kr. 200,- for at komme på venteliste.

 • Betingelser for opskrivning til venteliste på syddanskbolig.dk

  Familieboliger

  • Du skal være fyldt 15 år.
  • Din ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  • Din ansøgning til familieboliger er kun gældende til familieboliger, og kan ikke overføres til ventelisten for studieboliger.
  • Prisen for at blive opnoteret til familieboliger er 100,- kr. Du skal betale et gebyr på kr. 200,- for at komme på venteliste.
  • Ønsker du at blive på ventelisten efter første år, skal du herefter betale et årligt gebyr på 200 kr.
  • Det årlige gebyr opkræves via indbetalingskort. Betalingen kan også tilmeldes Betalings Service.
  • Såfremt du ikke betaler det årlige gebyr, vil du modtage en påmindelse. Modtager vi fortsat ikke betalingen, bliver din ansøgning slettet, og din anciennitet bliver nulstillet.